Den 17 november begav sig finska och svenska aktivister från Nordiska motståndsrörelsen ut på gatorna i Vasa för att tala om ett problem som hela landet känner staden vid: mångkultur.

Ett par dagar tidigare hade Finska motståndsrörelsen publicerat en artikel på sin hemsida om mångkulturen i Vasa. Artikeln uppgav att invandrarna har fört med sig en helt ny atmosfär av våld och rädsla till staden, ett problem som drabbar särskilt unga finländare. Förutom unga finländarna har invandrare i Vasa exempelvis attackerat finländska restauranger och även försökt att våldta små barn. Pressen och beslutsfattarna i Vasa har inte reagerat på detta utan har fortsatt med sitt ovillkorliga stöd till internationalism och rasligt broderskap. Den finska rösten hörs inte i Vasa.

När vi anlände till staden ville vi göra klart redan från början att vi var där för att ge en röst åt vanliga finländare som förråtts av politikerna. I tal och diskussioner påminde vi om att tidigare västeuropeiska försök att bekämpa mångkulturen genom enbart verbal kritik och konventionell röstning inte har fungerat. Inte ens i länder som Österrike och Belgien, där stödet vart betydande till de partier som är kritiska till invandring, har man kunnat stoppa flödet av kriminella invandrare. De partier som har varit alltför kritisk mot mångkultur har tystats ner när det har behövts genom att helt enkelt förbjuda dem eller med hjälp av embargot.

Bevarandet av det finska, nordiska och europeiska kulturarvet kräver mycket mer än att påverka fint och säkert från insidan. Vi behöver radikal och nationell gatukamp.

Vi erbjöd mer praktiska exempel på olika sätt att påverka än att bara rösta från länder utanför Västeuropa. Det nationella motståndet i Grekland, Ungern och många andra östeuropeiska länder har övergett populism och tacklar problemen direkt från sina rötter. När romer rånade och misshandlade lokalbefolkningen i Ungern, slog nationellt sinnade ut romska läger som användes som bas för de kriminella. När invandrarna som kommer till Östeuropa och stjäl och utkonkurrerar arbeten genom skatteflykt och lågkostnadsproduktion, svarar patrioter genom att förstöra deras affärslokaler. I Grekland finns det mängder av illegala och våldsamma invandrare och polisen har inte kunnat skydda de etniska grekerna från deras aggression. Därför finns det organisationer som Golden Dawn som förser sina landsmän med säkerhet och den sedan länge försvunna självkänslan.

Aktivisterna slog fast att endast finländare själva kan lösa de problem som hotar deras bostadsområden, sin kommun och sin stat. Lösningen bör inte lämnas över till parterna eller EU, eftersom deras utgångspunkt är anti-finsk. Genom att organisera sig nationellt kan Vasas invånare utmana den påtvingade mångkulturen. 

Den respons vi fick i Vasa återspeglar den ekonomiska och kulturella bakgrund som staden har. Eftersom många av stadens invånare har god eller hög inkomst var de ekonomiska frågorna inte det tongivande i samtalen. Det var mångkultur som väckte diskussioner oavsett ålder och kön.

Lokalbefolkningen kom villigt att dela med sig av sina erfarenheter om invandrare. I somras, till exempel, skulle gäng med utländsk bakgrund driva ut unga finländare från stränderna som enligt dem ”inte tillhör finländarna”. Dessa unga ”nya finländare” som beter sig som småpåvar är vana vid att få allt de vill ha, och om någon finsk yngling försöker göra motstånd kommer han säkert att attackeras av en beväpnad mörk grupp. Förutom från välfärdssamhället har många av de unga invandrarna fått pengar av Subutex-företag för deras generösa livsstil.

Även om våldsamt beteende och drogkulturen drabbat Vasas invånare är problemen oftast bara diskuterade i små trygga cirklar. Rädslan att bli stämplad som rasist är stor. Till skillnad från i flera andra städer var det denna gång 30-40-åriga män och kvinnor som var mest intresserade av Motståndsrörelsens budskap. De har sett hur det friska och gamla goda Vasa sönderfallit med invandringen. Som en intressant parentes bör det nämnas att Vasa är tvillingstad åt Malmö. Kanske är det lättare att stå ut med dessa umbäranden tillsammans.

Den lokala tidningen Pohjalainen rapporterade om gatuaktivismen förvånansvärt snabbt. I all sin sensationssökan och sakfel var deras sätt att skriva något helt nytt i Finland. Enligt Pohjalainen hade ”den extremistiska gruppen Finska Motståndsrörelsen” förklarat ”krig på gatorna i Vasa”. Dessutom skrev tidningen att organisationens ”militära” utseende hade orsakat rädsla hos förbipasserande. Alla kan se vad som verkligen hände från våra bilder och i videon. Särskilt märkligt var att de tidningens fotografer bara tog bilder så länge som bilder togs av dem. Efter detta lämnade de snabbt platsen.

Vi får inte acceptera den politiska utpressningen bara för att säkra vår karriär eller vår medelklassfasad. De problem som Finland står inför är gemensamma för oss alla. Var och en av oss måste ta både psykiska och fysiska risker i kampen för ett tryggt och nordiskt Norden!

Av: Juuso Tahvanainen

För mer bilder, läs ursprungsartikeln här.


  • Publicerad:
    2012-11-21 23:55