Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ramla inte i prepper-fällan

Av The Daily Stormer, 2015-12-02
andrewanglin84@gmail.com

DEBATT. Clement Pulaski på Daily Stormer varnar i den här artikeln för hur prepping och survivalism riskerar att bli en ”kosher distraktion” om det inte kombineras med politisk organisering och kamp för förändring av våra samhällen. Artikeln är skriven för en amerikansk publik men resonemangen är även applicerbara i Norden.

prepper

Den här snubben är helt förberedd… för att sitta i ett hål samtidigt som våra fiender fortsätter att förstöra våra samhällen.

signing

”The Founding Fathers” samlade inte förnödenheter på hög och väntade på ”kollapsen”. De organiserade sig och agerade.

Allt eftersom det traditionella Amerika faller blir fler och fler vita amerikaner oroade över framtiden. Våra fiender i sin tur oroas när arier börjar bli obekväma med den ”progressiva utvecklingen” i dagens samhälle, men istället för att slå ner på alla slags missnöjesyttringar, som de gjorde i Sovjetunionen, så tillåter man nu vissa former av missnöje att visas upp, så länge missnöjet förblir kosher.

Alltså, all kritik av det nuvarande systemet måste undvika att ta upp judefrågan eller rasfrågan, och kritiken får inte göra något för att förändra den politiska utvecklingen. En sorts populär form av kosher-missnöje är ”sanningsrörelsen”, som vi har skrivit utförligt om tidigare. En annan relaterad form av missnöje som är kosher är prepper-rörelsen.

De två grunduppfattningarna bakom prepper-rörelsen är:

1) att en komplett kollaps av samhället, i prepper-kretsar ofta känd som ”TEOTWAWKI” (“the end of the world as we know it”), är oundviklig, och

2) att det bästa, eller enda, sättet att bekämpa TEOTWAWKI är att bunkra upp med vapen och förnödenheter och vänta på att kollapsen kommer.

Denna uppfattning utgör helt uppenbart ett hinder till politisk organisering.

Preppers vill få oss att tro att förfallet har gått för långt för att någon politisk organisering ska vara möjlig. Vi nationella å andra sidan instämmer i att den nuvarande situationen är väldigt dålig, men vi är också på det klara med att välja att inte organisera sig politiskt innebär en garanterad förlust. Vidare, om du ändå tror att systemet kommer att ”kollapsa” vilken dag som helst så är det då av yttersta vikt att bilda allianser och bygga upp en gemenskap innan kollapsen. Detta då andra människor kommer vara viktigare för din förmåga att försvara dig och överleva i samband med en katastrof som krossar samhället än att du har lagrat lite extra mat i ett förråd.

Och vad det gäller själva ”kollapsen”, mycket av prepper-individernas spekulationer om TEOTWAWKI är löjliga. Många preppers verkar tro att samhället över en natt kommer att gå från sin nuvarande status till en nivå lägre än dagens Afrika. De föreställer sig en värld där all industri och all handel mirakulöst försvinner, tillsammans med militären och polisen. I detta vakuum ska handeldvapen och matförråd samlade av preppers göra dem till kungar. Detta är total dårskap.

mad_max

Prepper-fantasin om den kommande ”kollapsen”.

south_africa.jpeg

Dagens Sydafrika, en mer realistisk vision av vår framtid: En krympande vit befolkning översvämmad av främmande folkslag och andligt krossad under den politiska korrektheten.

Utan en för mänskligheten tidigare ej upplevd naturkatastrof, finns det ingen möjlighet att vårt samhälle skulle förändras så radikalt på kort tid. Denna sorts fantasier om TEOTWAWKI förblindar vårt folk till den mycket smärtsamma sanningen: Vi är på väg mot en situation som idag kan ses i Sydafrika, där en liten vit minoritet är på väg att utrotas. Vi är på väg åt det hållet på grund av låga födelsetal bland vita, massiv invandring från tredje världen samt anti-vit propaganda som sprids i medier som ofta har judiska ägare. Att bygga en underjordisk bunker gör absolut ingenting för att ändra denna deprimerande trend.

Prepper-bluffen är väldigt farlig eftersom den inte bara distraherar vårt folk från verkliga lösningar, utan den tilltalar också den amerikanska folksjälen och perverterar i övrigt sunda amerikanska dygder. Vårt pionjärs-arv har gett oss en förkärlek för oberoende och självständighet, vilket är dygder som vi absolut bör uppmuntra amerikanska nationalister att uppskatta och kultivera. Det vore galet att förvänta sig att polisen ska skydda våra hem från inbrottstjuvar, eller att regeringen kommer förse dig med mat under en naturkatastrof, och därför är det väldigt smart att vara utrustad med vapen och mat i sitt hem. Men denna förnuftiga beredskap får aldrig ERSÄTTA politiskt agerande.

Preppers ser sig själva som tuffa, patriotiska amerikaner, men deras handlingar hotar inte det nuvarande systemet. Att vara en prepper låter någon känna sig tuff utan att på något sätt ta några verkliga risker, och utan att ens behöva komma i kontakt med andra folkkamrater. Det är en individualistisk väg som leder till en återvändsgränd och vår undergång.

Ursprungligen publicerad på Daily Stormer.

/Clement Pulaski


  • Publicerad:
    2015-12-02 18:20