FINLAND. Enligt en färsk rapport klarar Finland av att ta emot 100 000 asylsökande men en miljon flyktingar finns inga resurser för. Enligt en del experter som hörts i samband med undersökningen är det inte omöjligt att en miljon rasfrämlingar kommer att söka asyl i Finland.

Enligt en undersökning skulle Finland klara av 100 000 asylsökande men en miljon flyktingar har man inga resurser för. Undersökningen baseras på tjänstemanna- och expertutlåtanden som inrikesministeriet har beställt av företaget Inforglobe. Undersökningen var en del av en bedömning som gjordes för att se hur Finland hanterade massinvandringen år 2015.

Man utgår från tre scenarier där Finland skulle tvingas ta emot flyktingmängder på 10 000, 100 000 eller en miljon personer inom ett år.

Enligt en del av de experter som Inforglobe har hört är det inte omöjligt att en miljon människor skulle kunna komma att söka asyl i Finland. En sådan massinvandring skulle kunna utlösas av en kärnkatastrof nära landet, extrema klimatförändringar eller en politisk och militär kris i Ryssland. Även en global politisk eller militär kris kunde resultera i massinvandring.

Enligt Inforglobes vd, Mikaeli Langinvainio, skulle inte Finland klara av en miljon asylsökande. Enligt honom är de största problemen med en massinvandring på en miljon invandrare bland annat kommunernas ovilja att ta emot och integrera ”flyktingarna”, de oklara internationella avtalen om återbördande av dem, säkerheten vid gränserna, landet i överlag samt stigande kostnader.

— Varför människor har tvingats på flykt avgör hur väl flyktingarna tas emot, säger Langinvainio och fortsätter:

— Vid en kärnkatastrof skulle det vara omoraliskt att stänga gränserna, men vid en politisk kris tänker man annorlunda.

Enligt utredningen skulle utmaningarna vara allvarliga om 100 000 asylsökande kom till Finland men de skulle vara ”obetydliga eller måttliga” vid en mängd på 10 000 asylsökande.

I dag uppskattas 66 miljoner människor vara på ”flykt” i världen. År 2015 tog Finland emot 32 500 asylsökande och 6 000 året efter. I slutet av 2016 bodde 353 993 personer i Finland med ett främmande språk som modersmål. Arabiska gick samtidigt om somaliska och engelska och är nu det tredje största utomnordiska språket i landet.

Källa:
Rapport: En miljon flyktingar för utmanande för Finland


  • Publicerad:
    2017-12-03 18:55