INRIKES. Enligt en ny rapport har nyutexaminerade poliser problem med både bilkörning och att skriva rapporter.

En rapport från Polismyndigheten som Polistidningen uppmärksammat larmar om att nyutexaminerade poliser har stora brister. Bland annat gäller det bilkörning, där ”i stor [sic!] sett samtliga regioner upplever att poliser kommer ut i yrket med för lite körkunskaper”, skriver Polistidningen.

Poliserna har även stora problem med att skriva förhörsprotokoll och rapporter.

— Vi har en ny generation som är van att skriva i olika appar. Det är vanligt med särskrivningar och man är inte alltid så noga med stavning och meningsbyggnad. Men jag upplever inte att det är någon katastrof bland våra studenter, säger polisläraren Carina Hansson.

Hon säger även att ”fokus ligger på ett rättssäkert språk” där man främst ska undvika syftningsfel som kan leda till missförstånd om till exempel vem som har sagt vad.

Källa:
Skrivandet utmaning för nya poliser


  • Publicerad:
    2019-09-02 18:30