MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under lördagen den 22 juli begav sig delar av Näste 7 till Oskarshamn för en offentlig flygbladsutdelning. Med vädrets makter på sin sida ställde Motståndsmännen upp utanför ingången till Flanaden i stadens centrala delar.

Flygbladsutdelningen påbörjades i god ordning fram tills en kaféägare av afrikanskt ursprung uppenbarade sig och provocerade utdelarna. Afrikanen filmades, vilket fick honom att högljutt protestera. Efter att ha återvänt till sitt kafé återkom han tillsammans med andra rasfrämlingar och krävde att filmen skulle raderas.

Han återkom ytterligare en gång och hotade med att ringa polis, men föga hjälpte det då han befann sig på allmän plats när han filmades.

Flygbladsutdelningen flöt på som vanligt och många diskussioner fördes i vanlig ordning.

Övervägande delen av folket i Oskarshamn tycktes uppskatta Nordiska motståndsrörelsens närvaro och var eniga om att något måste göras åt problemen vi står inför.

Det fanns dock ett fåtal som inte uppskattade Motståndsmännens fredliga och helt lagliga propagandaspridning, utan kände sig tvungna att både verbalt och genom att kasta flygblad på utdelarna visa på sitt missnöje. Oftast var det på nivåer som inte anstår vuxna människor.

Mitt under en diskussion kom afrikanen tillbaka, stärkt av flera rasfrämlingars stöd. Han angrep Nordfronts kameraman och försökte slita kameran ifrån denne. Snabbt tillrättavisades han och hans ”förstärkning”, som nu även bestod av godhetsapostlar av vår egen ras. När han insåg att slaget var förlorat, trots deras övertag i mantal, sprang han in på sitt kafé och hämtade en yxa som han tänkte angripa motståndsmännen med.

Vi samlade oss snabbt för ett motangrepp, det är trots allt inte helt ofarligt att bli angripen av en galen afrikan med yxa. När han såg att motståndsmännen minsann inte tänkte ge sig, utan istället gick i samlad tropp mot honom, vände han på klacken och försvann in på sitt kafé tillsammans med övriga angripare.

Se rasfrämlingens attack nedan:

Efter att lugnet åter lägrat sig så fortsatte utdelningen som innan attacken och fler diskussioner med flanörer fördes.

Det tog omkring en timme innan den första polisbilen kom till platsen. Afrikanen var snabbt framme och förklarade hur hela händelseförloppet gått till. Han fick då klart för sig att man inte kan stjäla andras ägodelar, trots att han inte ville vara med på bild.

Han pekade ut närmaste aktivist, som blev delgiven misstanke om ringa misshandel för en knuff. Senare började polisen kräva in legitimation av ett flertal av utdelarna samt beslagtog kameran som ”bevismaterial”.

Efter ytterligare en halvtimme kom patrull nummer två till platsen och den första patrullen verkade betydligt mer självsäkra.

Trots att lögnblaskan Barometern och polisen försöker hävda att det var först när första patrullen kom till platsen som det blev lugnt, så är sanningen den att det var motståndsmännen som återställde ordningen och fick rasfrämlingarna med deras bihang att hålla sig på avstånd.

Trots den timslånga polisiära närvaron fortsatte utdelningen som planerat och först när fanan rullats ihop och det var dags att avbryta dagen aktion kom en polisman fram och förklarade att vi inte fick vara kvar på platsen enligt PL13.

Men det räckte inte för maktens lakejer. På väg från platsen passade dom på att även åsiktsregistrera en sista av motståndsmännen utan att uppge vad han var misstänkt för.

/Magnus Wardmo, nästeschef Näste 7


  • Publicerad:
    2017-07-22 21:19