GISLAVED. Nyanlända rasfrämlingar som ingår i ett skattesubventionerat etableringsprogram i Arbetsförmedlingens regi är missnöjda och vill ha betald ledighet under sommaren. Den nyanlända Muhammed Yuhia kräver samma rättighet som den arbetande befolkningen i Sverige.

Främlingar

I Gislaveds kommun har ett antal missnöjda nyanlända rasfrämlingar gått samman och menar att de vill ha samma rättigheter som svenska arbetare, det vill säga betald semester. När rasfrämlingar får uppehållstillstånd i Sverige får de en etableringsplan via Arbetsförmedlingen där det bland annat ingår att studera Svenska för invandrare (SFI).

De nyanlända menar att dom jobbar med SFI 40 timmar i veckan och att dom inte har tid för annat. Är dom frånvarande från lektioner mister dom också ersättning.

— Vi vill gärna lära oss svenska men vi vill lära känna samhället också. Våra barn blir lediga från skolan och vi vill gå ut med dem men vi kan inte det, säger Zafer Alhamed.

Som argument menar de att man i andra kommuner kan få ledigt och behålla sin ersättning, något som Arbetsförmedling tillbakavisar.

— Det är så etableringsreformen ser ut. Det är inget vi styr eller gör bedömningar själva, säger Annelie Bringmyr, chef för de som jobbar med etablering i Gislaved.

Bilden bekräftas av Fredrik Möller, sakkunnig på enheten för integration och etablering på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

— Så är alla våra arbetsmarknadspolitiska program uppbyggda, även jobb- och utvecklingsgarantin, säger han.

Det går utmärkt att vara ledig i en till två veckor utan ersättning.

KÄLLA:
Nyanlända kritiska mot att studera utan ledighet


  • Publicerad:
    2016-07-04 19:15