MALMÖ. Prostitutionen ökar i den av massinvandringen hårt drabbade staden Malmö. Mer än 75 procent av de som säljer sex på gatan är av ”rumänsk” bakgrund, det vill säga ”EU-migranter” och personer vittnar om minderåriga som via människohandeln tvingas sälja sina kroppar.

Dekadens och perversioner följer i massinvandringens spår.

Dekadens och människohandel följer i massinvandringens spår.

Det sker en tydlig förändring i sexförsäljningen på Malmös gator. Prostitutionen har i takt med den allt mer intensiva massinvandringen ökat och förändrats. På Mikamottagningen, som är Malmös prostitutionsenhet, jobbar socionomen Klara Klostergaard och hon möter förändringen i sitt arbete:

— Förr var det mer svenska flickor. Många var aktiva i ett missbruk eller hade psykisk ohälsa i någon form. Men dem ser vi inte längre. De är borta, säger Klostergaard.

Som socionom arbetar hon bland annat med uppsökande verksamhet på Malmös gator och träffar både de som säljer sex men även de som köper. Man har märkt att åldrarna har sjunkit, bland annat vittnar personer om minderåriga som säljer, det är en större andel EU-migranter och att det är betydligt fler som säljer än förr. Ungefär 75 procent av gatuprostitutionen i Malmö består av kvinnor från Rumänien. Statistiken säger att man under 2015 träffade 47 kvinnor som säljer sex på gatan, vilket är tolv mer än året innan. Än så länge ser det ut att gå mot ännu en ökning under detta året.

— Man kan se en viss ökning de sista åren. Sedan får vi se vad slutsumman landar på det här året, men det finns i alla fall tendenser till en ökning, förklarar Klostergaard som också har teorier om varför det ökar:

— I mångt och mycket av ekonomiska skäl. Man känner att man behöver sälja sig själv på grund av det. Eller att man av vissa fall är utsatt för människohandel. Men oavsett vilket, är det också ekonomiska skäl som ligger bakom det.

Just människohandeln har man också sett öka under de senaste åren, detta för Mikamottagningen statistik på. Hittills i år har de träffat 30 kvinnor som de misstänkt kunna vara offer för människohandel, vilket kan jämföras med 35 fall under hela förra året.

— Vi har ju många fler människohandelsfall än förra året, så det finns en tendens att detta ökar, men det är inte många som leder till fällande domar. Det är svårt att bevisa, avslutar hon.

Källor:
Prostitutionen ökar på Malmös gator
EU-migranter säljer sex i Malmö


  • Publicerad:
    2016-08-02 14:00