DEMOKRATUREN. När nationalister 2018 demonstrerade i Helsingfors med den i Finland fullt lagliga svastikafanan, stoppade polisen marschen och beslagtog fanorna med hänvisning till våldsamma motdemonstranter – men det är inte dessa som nu åtalas.

Lagliga svastikafanor i Helsingfors.

Nordfront har tidigare skrivit om hur finsk polis agerande under den nationella demonstrationen Kohti vapautta ”Till frihet” i Helsingfors på självständighetsdagen den 6 december 2018.

Inför denna dag hade finska politruker förbjudit Tyrrunefanan – enligt ett lagvidrigt dekret som ingen domstol gavs möjlighet att granska.

När oberoende aktivister som protest valde att demonstrera med tre exemplar av den i Finland tillåtna svastikafanan, stoppades tåget cirka 500 meter från starten.

Poliserna krävde att fanorna skulle tas bort eller döljas – med motiveringen att de kunde ”reta upp” motdemonstranterna, som höll en icke tillståndsgiven demonstration längs den tillståndsgivna demonstrationens rutt.

Medan dialogpolisen försökte få mer information, gick kravallpolis – enligt övriga närvarande oväntat för alla utom dem själva – till angrepp mot fanbärarna och grep alla tre – och dessutom dåvarande ledaren för Nordiska motståndsrörelsens, numera förbjudna, finska gren Antti Niemi, som vid tillfället likt dialogpoliserna bara försökte bilda sig en uppfattning om vad som hände.

Nu närmare tre år senare har åtal väckts. Demonstrationens arrangör, Antti Niemi samt de tre fanbärarna är delgivna misstanke om ”hets mot folkgrupp” medan Niemi och fanbärarna dessutom åtalats för låggradigt våldsamt motstånd – haitanteko virkamiehelle.

Innebörden av denna brottsrubricering är att överträdaren har stört en polis i dennes myndighetsutövning.

I sammanhanget kan betonas att hakkorset i Finland – till skillnad från i Sverige – alltså inte är förbjudet. Det är en väletablerad symbol använd i allt från presidentens fana och flygvapnets emblem till diverse olika medaljer.

Artikeln har uppdaterats, då redogörelsen för delgivningar om brottsmisstanke till olika personer först innehöll vissa fel.


  • Publicerad:
    2021-05-22 20:32