NATIONALISM. Mark Colletts program Patriotic Weekly Review sprids på fler plattformar.

Henrik Palmgren och Lana Lokteff från Red Ice deltog i Patriotic Weekly Review.

Den brittiske nationalisten Mark Collett som varit aktiv på den nationalistiska scenen i Storbritannien i 20 år och bland annat moraliskt stöder Nordiska motståndsrörelsen har ett program kallat Patriotic Weekly Review (PWR).

I efterdyningarna av att fienden stänger ner allt fler nationalistiska kanaler har Collett valt den numera vanliga strategin att sprida sin verksamhet till fler plattformar.

På onsdagen var det sändningspremiär för PWR över den walesiska nätradiostationen Radio Albion – tidigare kallad Radio Aryan – som kommer att strömma PWR varje onsdagskväll.

Mark Collett.

Avsnitten går även att lyssna på och ladda ned i efterhand.

I nypremiärprogrammet medverkade Henrik Palmgren och Lana Lokteff från Red Ice, som Mark Collett kallar ”grundpelaren” för internationell nationalistisk information.

Programmet tog bland annat upp så kallad deplatforming av oliktänkande på internet och nationalisters strategier inför framtiden.

Källa:
Patriotic Weekly Review: Henrik and Lana from Red Ice – PWR 111319


  • Publicerad:
    2019-11-14 11:30