INRIKES Under söndagen och måndagen invigdes Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund.

Under dagen och gårdagen hölls invigningsceremonier i Östersund respektive Sollefteå, då regementet I 21 återöppnades.

Regementet stängdes år 2000 då Sveriges försvar monterades ned på bred front, men viss verksamhet fanns ändå kvar på orterna i form av mindre försvarsenheter och hemvärnet.

Nu kommer en bataljon vardera rekryteras lokalt kring de bägge orterna.

På invigningsceremonierna deltog försvarsminister Peter Hultqvist och prins Carl Philip.