SVERIGE. Regeringen vill att flyktingar ska kunna klassas som varaktigt bosatta i Sverige efter fem år och därmed kunna bosätta sig i andra EU-länder. Detta lär dock inte utnyttjas i någon större omfattning då det efter fem år även går att ansöka om svenskt medborgarskap.

I en proposition föreslår regeringen att flyktingar ska kunna klassificeras som varaktigt bosatta i Sverige efter fem års tid och därmed kunna bosätta sig och arbeta i andra EU-länder. Dessa fem år föreslås även inkludera tiden från asylansökan till beviljande av uppehållstillstånd.

Syftet med detta är att bidra till ökad rörelsefrihet, men trots det kommer möjligheten troligtvis inte utnyttjas av särskilt många då man efter fem års uppehälle har möjligt att ansöka om svenskt medborgarskap, en status som ger fullständiga rättigheter i landet till skillnad från den som varaktigt boende.

Källa:
Ökad rörlighet för flyktingar


  • Publicerad:
    2014-02-07 00:20