Den senaste tiden har ett flertal medier rapporterat om hur näringsdepartementet, med näringsminister Annie Lööf i spetsen, arrangerat en julfest för 616.000 kronor och låtit skattebetalarna stå för notan, detta genom att redovisa den som ett ”seminarium”.

När media började gräva i ärendet kring julfestnotan begärde journalister ut offentliga handlingar från näringsdepartementet. Departementet ville dock inte lämna ut uppgifterna till en början. Istället ändrade man i notorna, varefter man vände sig till den statliga radiokanalen Sveriges radio, genom vilken man basunerade ut en falsk version av berättelsen innan dess att övriga medier fick ta del av de offentliga handlingarna.

Näringsdepartementets agerande kan vara ett brott mot svensk grundlag, detta menar före detta statsrådet Leif Pagrotsky, som i dagarna anmält regeringen till Konstitutionsutskottet (KU) med anledning av detta.

”Grundlagen är solklar: där står att en handling skall lämnas ut. Genast. Lagen medger inte att man ska skicka det till någon mellaninstans som ska kontrollera.”, säger Leif Pagrotsky till Aftonbladet.

Annie Lööfs pressekreterare menar dock att man inte alls gjort något fel, istället hävdar han att regeringskansliet skyndsamt lämnar ut allmänna handlingar och att de har som ambition att ge allmänheten och journalister en hög servicenivå.

Huruvida KU kommer fram till att regeringen brutit mot lagen eller ej återstår att se, men att våra styrande inte tvekar att sko sig på folkets bekostnad är i alla fall ett faktum.


  • Publicerad:
    2012-08-14 20:20