INRIKES. Efter Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg har regeringen presenterat en rad förslag som syftar till att inskränka såväl yttrande- som demonstrationsfrihet.

Efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg bjöd regeringen in de borgerliga partierna samt Vänsterpartiet för att diskutera hur ”våldbejakande extremism” ska bekämpas. Nu har en rad förslag till lagändringar presenterats som syftar till att inskränka yttrande- och demonstrationsfrihet.

Lagen om ”hets mot folkgrupp” kommer ses över för att se om fler ”nazisymboler” kan förbjudas, exempelvis den fornnordiska Tyrrunan. Man kommer även man se över ordningslagen och öka polisens möjlighet att styra över tid och plats för demonstrationer samt öka möjligheten att upplösa allmänna sammankomster. Dessutom ska det utredas om sköldar kan förbjudas på nationella demonstrationer.

Liberalernas riksdagsman Roger Haddad är kritisk mot förslagen:

— Fokus borde ligga på att följa upp tillämpningen och se till att vi får fler vägledande prövningar i domstolen, i stället väljer regeringen att föregripa flera steg och lägger fram förslag till exempel om att inskränka sammankomster. Det riskerar öppna upp för en skärpning och en utveckling som skulle inskränka på våra fri – och rättigheter, säger Roger Haddad till Göteborgsposten.

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin vill dock gå ännu längre än regeringen:

— Jag tror att man skulle kunna skruva till det och gå lite längre i vissa fall, säger han och pekar även på lagen om olovlig kårverksamhet och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Källa:
Regeringen föreslår åtgärder mot nazister


  • Publicerad:
    2017-10-11 21:15