POLITIK Under dagen håller regeringen ett extrainsatt möte med rådet mot organiserad brottslighet. Under mötet ska det bland annat diskuteras vad man ska göra för att förhindra att barn och unga rekryteras till den organiserade brottsligheten.

Regeringen håller under dagen ett extrainsatt möte med rådet mot organiserad brottslighet. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska även Skolverket, SIS, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vara inbjudna till detta möte. Även justitieminister Gunnar Strömmer, rikspolischefen, chefen för polisens nationella operativa avdelning, NOA, Riksåklagaren, generaltulldirektören, generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten och generaldirektören för Skatteverket ska vara med på mötet.

Mötet idag hålls idag för att se över vilka åtgärder som krävs för att bryta mönstret där barn och unga rekryteras till gängen. 

— De kommer att diskutera lägesbild, och särskilt fokus på åtgärder för att bryta nyrekrytering av barn och unga till gängen, säger Ulf Kristersson till Expressen.

I torsdags förra veckan meddelades det att anslagen till rättsväsendet ska öka från 69 miljarder kronor till 90 miljarder kronor mellan 2023 och 2026.

— För det första stärks polismyndigheten, antal polisanställda ska öka. För det andra kommer Kriminalvården behöva byggas ut kraftigt. För det tredje, Säkerhetspolisens operativa förmåga behöver anpassas till säkerhetsläget, sa Gunnar Strömmer då vid en presskonferens.