FOLKUTBYTET. Regeringen stoppar uttryckligen förslag om att dra tillbaka medborgarskapet från personer med dubbla medborgarskap, till exempel IS-terrorister.

Regeringen hindrar uttryckligen förslag om att återkalla medborgarskapet från oönskade främlingar. Foto: Olaf Kosinsky (CC BY-SA 3.0).

I en utredning som regeringen tillsatt tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna för att skärpa kraven på de som vill bli svenska medborgare så har man uttryckligen skrivit in i utredningsdirektiven att inga grundlagsändringar får föreslås.

På så vis stoppas förslag som skulle kunna göra det möjligt att återkalla medborgarskapet för främlingar med dubbla medborgarskap, eftersom detta skulle kräva en grundlagsändring.

— Genom den formuleringen utesluter regeringen den kanske mest akuta medborgarskapsfrågan, nämligen att Sverige saknar möjlighet att återkalla medborgarskap, exempelvis för personer som har stridit för IS och har begått terrorbrott, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

Andra nordiska länder och även flera europeiska har denna möjlighet. Danmark införde nyligen en lag som ger utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S) rätt att frånta ”danska” IS-krigare deras danska medborgarskap utan rättegång.

— Regeringen ligger många steg efter. Den stora principiella frågan, nämligen att Sverige är värnlöst mot människor som missbrukar det svenska medborgarskapet, den frågan väljer regeringen uttryckligen att hindra utredaren att titta på, menar Strömmer.

Utredningens slutbetänkande kommer den 1 maj 2021.

Källa:
M: Regeringen duckar för återkallat medborgarskap


  • Publicerad:
    2019-10-30 09:10