INRIKES. EU:s nya dataskyddsförordning GDRP begränsar kraftigt rätten att offentligt dela fotografiskt material. Nu föreslås utökade sådana förbud.

EU:s nya dataskyddsförordning GDRP började gälla 25 maj och den innebär bland annat att det kan vara brottsligt att sprida fotografiskt material på människor som via materialet kan identifieras. GDRP ser nu ut att få hjälp i sitt yttrandefrihetsbegränsande genom ytterligare lagar, även i Sverige. Den svenska regeringen väntas föreslå att det ska bli filmförbud på vissa offentliga platser i vissa situationer.

Anders Ygeman säger att regeringen utreder möjligheten att göra det straffbart att filma vid exempelvis olyckor. Enligt Sveriges Radio (SR) har polis och räddningstjänst under helgen störts i sitt arbete vid två drunkningsolyckor av att privatpersoner med mobiltelefoner har filmat det räddningsarbete som räddningspersonalen försökte genomföra. Utredningen med detta förbud har pågått en längre tid men helgens incidenter med störande medborgare som filmat arbetet har åter ”aktualiserat behovet” av ett sådant förbud.

En av drunkningsolyckorna hände på en camping utanför Degerfors. I ett uppmärksammat inlägg på Facebook kritiserar polisen Johan Spånbo hur människor på platsen betedde sig i samband med räddningsinsatsen för den 17-årige unge mannen, vars liv man inte lyckades rädda.

I en radiointervju säger Spånbo att de filmande personernas uppträdande var respektlöst, dels gentemot pojken och hans anhöriga men även mot de som kämpar för att försöka rädda livet på pojken.

Ygeman säger att regeringen försöker skapa en lag som ska göra det straffbart att filma på olycksplatser.

— Vi har ju redan en lagstiftning om kränkande fotografering. Ett sätt skulle kunna vara att expandera den lagstiftningen till att även gälla den här typen av händelser, säger han.

En sådan lag skulle göra det förbjudet för andra än godkända medier att göra foto- och filmreportage vid olika samhällsincidenter. En oundviklig effekt av detta är att regering, myndigheter och ”godkända medier” i högre grad kan definiera och styra informationsflödet i samhället och sanktionera nyheter. Medborgarreportage och amatörfilmer blir då förbjudna.

Källa:
Kan bli straffbart att filma vid olycksplatser


  • Publicerad:
    2018-06-05 07:55