INRIKES. Gymnasieministern öppnar nu för ett förbud mot religiösa friskolor i landet då dessa visat sig dela upp flickor och pojkar i undervisningen.

aida

Utbildningsdepartementet har fått indikationer på att flickor och pojkar delas upp i undervisningen på religiösa friskolor i Sverige. Nu menar gymnasieminister Aida Hadzialic att man bör titta på ett förbud.

— Skollagen säger att skolundervisning ska vara sekulär, däremot får vi oroväckande signaler om så inte är fallet, att flickor och pojkar delas upp i undervisningen. Så kan vi inte ha det. Den svenska skolan ska vara till för alla, den ska bryta upp segregation och lägga grunden för ett starkt Sverige även framöver, säger Hadzialic.

Hon menar att det gäller att vara tydlig med att religiösa inslag inte får färga av sig på undervisningen och att man måste öppna upp för samtal över blockgränserna.

— Vi behöver ta det över partigränserna i Sveriges riksdag, i regeringen, hos alla partier som tror på en stark och jämlik skola som inte segregerar elever utifrån deras religiösa bakgrund, säger hon.

Kristdemokraternas Annika Eclund är dock inte lika övertygad om att ett förbud är rätt väg att gå och menar vidare att problemet redan är reglerat i skollagen.

— Naturligtvis kan vi diskutera problem Aida,men att förbjuda skolorna är ingen möjlig väg för Kristdemokraterna. Det är grunden till varför vi har varit friskolevänner redan från början, att vi skulle få ha friskolor i kristen regi. Det hon säger i artikeln är att vi måste se till att undervisningen blir fri från religiösa inslag – det ska den vara, det är redan reglerat i skollagen, säger hon.

Vidare menar hon att svenska skolor inte påverkar barnen tillräckligt och att man måste få in mer värderingar och propaganda i skolan.

— Problemen för mig är inte att vi har för mycket värderingar och för mycket påverkan på våra barn av värderingar – det är snarare tvärtom i dagens skola, säger Eclund.

Källa:

Ministern öppnar för förbud av religiösa friskolor


  • Publicerad:
    2016-06-28 13:50