POLITIK Regeringen vill att den fria tandvården från och med år 2025 endast ska gälla personer upp till 19 år. Den här ålderssänkningen görs dels för att spara pengar och för att ”frigöra resurser”.

I dag gäller gratis tandvård för personer till och med det år man fyller 23 år. Regeringen vill nu sänka gränsen så att det endast är fri tandvård till det år man fyller 19 år.

Socialministern Jakob Forssmed (KD) motiverar sänkningen med att det bland annat råder kapacitetsbrist inom tandvården.

— Den här generella approachen att man ska ha fullständig, gratis tandvård upp till man är 23 år, det tränger undan tandvård för personer med sämre munhälsa, säger Forssmed.

Regeringen räknar med att sänkningen kommer att minska kostnaderna med ungefär 450 miljoner kronor om året. Enligt Jakob Forssmed ska den här sänkningen göras för att kunna ”frigöra resurser”.

— Det är viktigt att skapa utrymme för en reform längre fram när det gäller högkostnadsskyddet, säger Jakob Forssmed.

I statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring tidigare i veckan utlovades en utredning för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd. Kristersson sade även att man ska prioritera äldre personer med sämre munhälsa.