INRIKES. Efter påstådda angrepp mot moskéer och judiska inrättningar kommer nu regeringen att ge miljontals skattekronor till Forum för levande historia för att fostra skolungdomar i ”tolerans”.

På torsdag kommer regeringen att ta beslutet att ge Forum för levande historia i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning i skolan. Projektet kommer att kosta miljontals kronor och myndigheten får under 2015 därför fem miljoner kronor extra. De följande två åren kommer man att motta tio miljoner kronor extra per år.

— Det är dags att på allvar inse att vi har de här problemen och det är icke acceptabelt, säger Stefan Löfven i en intervju.

Utbildningssatsningen kommer att gå under namnet ”Detta behöver vi förstå” och kommer att rikta sig mot såväl grundskoleelever som gymnasieelever. Under utbildningen kommer man att få lära sig om ”rasism” och ”intolerans” ur ett historiskt perspektiv.

— Bildning är ju det bästa sättet att arbeta mot intolerans. Vi har sett hur hatbrotten generellt, men också mot den judiska minoriteten specifikt, har ökat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Forum för levande historia är en myndighet som bildades 2003 på uppdrag av regeringen för att ”främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter”. Som utgångspunkt använder man sig av den påstådda förintelsen på judar under Andra världskriget, ett påstående som gång på gång har motbevisats.

Källa:
Regeringen miljonsatsar mot rasism


  • Publicerad:
    2015-01-27 18:00