INRIKES. Regeringen presenterade lättade coronarestriktioner under dagens presskonferens. 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Europaportalen.se, (CC BY-SA 2.0).

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) höll presskonferens under eftermiddagen, ensam med flaggor i bakgrunden.

— Utvecklingen går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och belastningen på vården minskar, säger näringsministern.

Därmed träder steg 3 i öppningsprocessen igång den 15 juli.

Nu tas krav på ett visst antal kvadratmeter per person bort för butiker och gym. Även förbudet för långväga kollektivtrafik att sälja biljetter för mer än 50 procent av platserna tas bort.

— För passagerare gäller givetvis fortfarande att vara försiktig om man känner sig sjuk, säger Baylan.

Kommuners möjlighet att utfärda tillträdesförbud till parker eller badplatser, då risk för trängsel finns, tas bort.

— Det är inte längre motiverat att ha kvar den möjligheten, säger Baylan.

Tillåtna storleken på sällskap på restauranger höjs från max fyra personer till åtta, både inomhus och utomhus. Anders Tegnell fanns med digitalt på en stor skärm och menade att vi nu har fortsatt lågt antal nya coronafall.

Tegnell upprepade hela tiden vikten av vaccinering. Ju fler som vaccinerar sig och ju fortare det går kan samhället öppna mer, menar han.

Alla svenskar som kommer hem efter resor utanför Norden ska beställa gratis PCR-test, sägs det vidare. Undantagna är de som är vaccinerade eller haft sjukdomen de senaste tre månaderna. Dessa regler ska gälla, men på frivillig basis, fram till 21 augusti.

Tegnell medger att ”importen” är ett orosmoment, men han menar då importen av de olika nya varianterna av coronaviruset som resenärerna tar med sig hem.

— Det är inte turister som tar med sig det till Sverige, det är svenskarna.

Tegnell var medveten om att det fanns ”vissa” boendegrupper i samhället som varit svåra att nå med vaccinationsarbetet och att de jobbar med problemet. Baylan flikade då in in att uppsökandearbetet är viktigt, i just de här områdena.

Vaccinpass är i nuläget bara aktuellt när det gäller resor, inte inom Sverige.

Baylan menar dock att allt handlar om hur smittläget utvecklar sig. ”Om alla vaccinerar sig behöver vi inte vaccinpass inom gränserna”, anser näringsministern.

Om  regeringen följer sin planering kommer steg 4 att inledas i september.

Alla begränsningar när det gäller hur många som får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, eller träffas privat, stryks då. Reglerna om hur många som får sitta vid samma bord på serveringsställen lättas.

Däremot är inget datum satt för steg 5, då alla restriktioner som finns kvar ska lyftas. Även folkhälsomyndighetens särskilda coronaråd om att undvika trängsel, tvätta händerna och jobba hemma ska dras tillbaka.


  • Publicerad:
    2021-07-12 20:20