INRIKES Enligt en ny förordning måste universitet och högskolor i första hand hyra ut studentboenden till utländska studenter. I ett internt mejl från Sveriges Lantbruksuniversitet framgår det att man med den nya förordningen på sikt inte anser sig kunna hyra ut till svenskar längre.

Från och med den första januari började Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder att gälla. Initiativtagare är den nuvarande regeringen, som med förordningen kraftigt begränsar svenska studenters möjlighet till studentboenden. Detta då universitet och högskolor nu tvingas att prioritera icke-svenska studenter när man hyr ut sina egna studentbostäder.

I förordningen framgår det att regeringen med detta hoppas att ”internationaliseringen” av högskolorna främjas.

I ett internt mejl som Nordfront har tagit del av skriver Peter Thorén, tillförordnad avdelningschef på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), till SLU:s studentkårer att man på sikt inte kommer att kunna hyra ut bostäder till svenskar.

”Vi undersöker just nu möjligheterna till undantag och vi kommer inledningsvis att fortsätta hyra ut studentbostäder till svenska programstudenter”, skriver Thorén i mejlet.

Det framgår också att Thorén inte själv vet exakt hur förordningen ska implementeras och ifall man kommer att tvingas vräka svenska studenter från sina bostäder. Situationen tycks vara så knepig för SLU att man överväger att låta en extern aktör ta över bostäderna, så att de inte längre berörs av förordningen.

Har bytt ut ledningen på 30 universitet och högskolor

Tidöregeringen har dessutom valt att byta ut ordföranden och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor. Det märkliga draget motiveras med det ”säkerhetspolitiska läget” och att högskolesektorn är ”en central del av samhällsbygget”.

Exakt hur de gamla styrelserna kunde utgöra ett hot mot Sverige framgår inte, men med skräddasydda styrelser förväntas regeringens inflytande över lärosätena öka.