INRIKES. Från och med i år begränsades asylsökandes rätt till ersättning om de valde att bosätta sig i ett problemområde. Elva kommuner valde att utropa hela kommunen som ett problemområde för att slippa ta emot fler migranter. Nu vill regeringen ändra i lagen så att ingen kommun ska komma undan.

Regeringen med Morgan Johansson (S) i spetsen vill stoppa möjligheten för kommuner att slippa ta emot en aldrig sinande ström av asylanter. Bildmontage: Publicdomainvectors / Pixabay (Public Domain).

Genom den så kallade ”ebo-lagen” så gavs asylanter rätt att slippa bo på en flyktingförläggning och istället ordna ett eget boende (ebo) och fortfarande få bistånd.

Från och med i år begränsades möjligheten att välja eget boende för de asylsökande och den som bosatte sig i ett problemområde skulle inte längre ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag, skriver Nya Dagbladet.

Av de 32 kommuner som regeringen gav möjlighet att själva få avgöra vilka områden som skulle klassas som ”socioekonomiskt utsatta” valde flera att anmäla hela kommunen som ett problemområde för att på så sätt slippa fler asylanter.

Totalt elva kommuner beslutade att undanta hela kommunen från ebo-lagen, däribland Göteborg och Malmö.

Nu har regeringen bestämt sig för att ändra i lagen för att stoppa möjligheten för kommuner att slippa undan.

— Syftet med begränsningen har hela tiden varit att den skall omfatta områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Vi föreslår nu vissa ändringar, som förhindrar att en kommun anmäler ett område i strid med regleringens syfte, kungjorde justitieminister Morgan Johansson (S) som är den som är ansvarig för migrationsfrågor.

Genom regeringens nya förslag kan länsstyrelsen stoppa en kommun från att anmäla ett område som inte uppfyller önskade villkor.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö, ställer sig kritisk mot de ändringar som regeringen vill göra.

— Att enbart undanta vissa områden riskerar att dagens negativa effekter av ebo består. För Malmös del skulle risken för fusk med folkbokföring och svarthandel med hyresavtal öka om vi inte tog ett helhetsgrepp om kommunen, säger hon.

De elva kommunerna som önskade att helt undantas från ebo-lagen är Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp.

De övriga kommunerna som omfattas av lagstiftningen är: Borlänge, Borås, Gävle, Halmstad, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Linköping, Motala, Norrköping, Nyköping, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.


  • Publicerad:
    2020-05-23 19:05