INRIKES. Inom en snar framtid kan lagen gällande hets mot folkgrupp komma att utökas, då regeringen nu vill se att även ”transpersoner” ska inkluderas.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att begreppen ”könsidentitet och könsuttryck” nu också ska omfattas i lagen om hets mot folkgrupp. Lagen innefattar idag redan hudfärg, ras, etniskt ursprung/nationalitet, trosbekännelse samt homosexuella.

Om tillägget beviljas innebär det att så kallade transpersoner även kommer att få ett särskilt rättsskydd från och med år 2019. Regeringen vill dessutom att det ska bli olagligt att diskriminera ”transpersoner” genom ett tillägg i bestämmelsen om olaga diskriminering, eftersom att de menar att ”transpersoner” ska anses vara extra utsatta.

— Från olika håll, men det man kanske tänker mest är från olika högerextrema rörelser, som ibland ger sig på homosexuella förstås, men också transpersoner, och det har varit viktigt att se till att markera att staten ser allvarligt på den typen av trakasserier, säger justitieminister Morgan Johansson.

En annan diskussion som har varit på tapeten under de senaste åren är om så kallad hatpropaganda mot transpersoner också ska betraktas som hets mot folkgrupp. 2014 beslutade den dåvarande alliansregeringen att se över lagstiftningen och den nuvarande regeringen hade som vallöfte att ändra lagen.

Vidare uppger Johansson att regeringen redan från och med 1 juli nästa år vill ta bort ordet ras ur viss lagstiftning. Han säger:

— Vi byter ut, där det finns ordet ras, byter vi i stället ut det till föreställningen om ras, och det är för att vi vill distansera oss från begreppet ras, som ju inte har något vetenskapligt belägg att man kan dela in människosläktet i raser.

Källa:
Lagförslag ska stärka transpersoners rättigheter


  • Publicerad:
    2017-06-27 09:45