”DEMOKRATIN”. Regeringen vill avskaffa kommunernas rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Nu ska frågan snabbutredas.

Regeringen vill avskaffa kommunernas rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Foto: Pixnio (Public Domain).

Kommunerna har rätt att lägga in veto mot vindkraftsutbyggnad, något som regeringen nu vill avskaffa, rapporterar TV4 Nyheterna.

Anledningen är att många kommuner använt sin vetorätt och stoppat flera vindkraftsprojekt. Vindkraftverken är ineffektiva ur energisynvinkel då energin från dessa inte går att lagra och de står still om det blåser för mycket eller för litet. De förfular naturen, bullrar samt dödar djur som fladdermöss, fåglar och insekter.

Kommunernas vetorätt ses dock inte med blida ögon av regeringen som efter påtryckning från Miljöpartiet nu vill införa en ny tvångslag om att kommuner ska tvingas bygga ut vindkraft, även mot invånarnas vilja.

— När vi nu tar bort ett sådant här osäkerhetsmoment så är jag övertygad om att många fler, både i Sverige och utomlands, kommer att vilja investera i grön elproduktion i vårt land, kommenterade finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Nu ska frågan om att ta bort det kommunala självstyret även på området klimatpolitik snabbutredas av regeringen som vill se nya regler på plats inom några år.

Tidigare har det kommunala självstyret avskaffats när det gäller invandringspolitiken. Invandrare har fördelats till kommuner som fråntagits rätten att neka och numera har stora problem med konsekvenserna av massinvandringen.


  • Publicerad:
    2020-10-19 15:25