POLITIK. Regeringen anser att icke-statliga nyhetssändningar över internet är ”moraliskt tvivelaktiga”.

Utdrag, markeringar och kollage: Fria Tider.

Liksom den ständigt expanderande lagen Hets mot folkgrupp bör även webb-sändningar i större grad kunna omfattas under lagen om Brott mot staten och samhället. Det vill den svenska, socialdemokratiskt ledda regeringen.

Fria Tider uppmärksammar en ny statlig utredning, SOU 2020:45. Enligt utredningen är det ett problem att vem som helst kan sprida budskap som ”traditionella” medier inte vill publicera. Politiska budskap är ett av de områden som föreslås omfattas av ny censur eller av åtgärder som ska kunna leda till påföljder.

Grundlagsskyddet för att uttrycka fria åsikter ska enligt ett förslag endast gälla ”traditionella” och etablerade medier.

Reglering föreslås
Enligt förslaget ska det dock även för alternativa medier och privatpersoner under vissa förutsättningar vara tillåtet att sända strömmad video över nätet, även om innehållet kan betraktas som politiskt. Förslaget är att den tidigare fria marknaden för webbsändningar ska regleras av staten:

Mot en avgift ska enligt förslaget enskilda aktörer kunna erhålla utgivningsbevis som i beviljade fall innebär att yttrandefrihetsrätten inte tas ifrån den enskilda aktören.

Utredningen har färdigställt och publicerats samtidigt som de alternativa mediekanalerna Swebb-TV och Radio Svegot – som också har utgivningsbevis – utan förvarning raderats från den sociala plattformen Youtube, som ägs av Google. Samtidigt raderade Google egenmäktigt Swebb-TV:s alla skrivna Google-dokument från Google Drive.


  • Publicerad:
    2020-12-31 12:30