INRIKES. Regeringen har lagt fram ett lagförslag som bland annat innebär att privatpersoner förbjuds från att använda söktjänster där det går att kartlägga exempelvis brottmålsdomar och etnicitet. Den sajt som framför allt avses är söktjänsten Lexbase, som alltså gör domar sökbara online.

Regeringen lägger nu fram ett lagförslag som ska stoppa sajter som bland annat hanterar uppgifter som politiska åsikter, religion, hudfärg, hälsa, sexuell läggning eller brottmålsdomar. En sajt som framförallt avses är söktjänsten Lexbase, som gör domar sökbara på internet.

Lexbase lanserades år 2014 och hamnade genast i medialt blåsväder mediestorm, varpå politikerna började utreda frågan om sidan verkligen skulle få finnas. Det gick dock inte att förbjuda sajten då den har ett utgivningsbevis och skyddas därför av grundlagen i dagsläget men regeringen vill nu ändra grundlagsskyddet.

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) kommer dock inte journalister att beröras av den nya lagen och hur man ska kunna bedöma vilka sökningar som är journalistiska och inte ska bli en ”tillämpningsfråga”.

— Journalistisk verksamhet ska inte träffas av något förbud, säger Johansson.

Lagförslaget innebär med andra ord inte ett totalförbud mot Lexbase utan att tjänsten begränsas till så kallade professionella användare. På sin hemsida skriver Lexbase:

Lexbase kommer att kunna fortsätta att publicera domar online. Däremot innebär förslaget att allmänheten, d.v.s. gemene man, förbjuds att använda sajter som Lexbase. Rätten att på ett lätt sätt via Lexbase ta del av dessa offentliga handlingar kommer, om förslaget antas, förbehållas s.k. professionella aktörer, t.ex. jurister, journalister och olika bolag.

Källor:
Regeringen vill stoppa kritiserade sajter
Lexbase kommenterar felaktigheter i TTs nyhetsrapportering


  • Publicerad:
    2017-12-04 13:30