DEN STATLIGA CENSUREN. I en debattartikel i Expressen efterfrågar Amanda Lind (MP) och Åsa Lindhagen (MP) ökad statlig mediestyrning och ett förbud mot ”rasistiska organisationer”.

Demokratiminister Amanda Lind (MP) vill begränsa yttrandefriheten. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0 ).

På tisdagen, som var globalistorganet FN:s ”internationella dag för mänskliga rättigheter”, valde regeringen att föreslå ökat statligt inflytande över svenska medier och ett förbud för ”rasistiska” organisationer.

Det var de båda ministrarna Amanda Lind (MP), kultur- och demokratiminister, och Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister, som lät publicera en orwelliansk debattartikel i Expressen med underrubriken ”Värna den fria pressen”.

I artikeln meddelar ministrarna att regeringen stärkt det statliga stödet av miljarder av skattemedel till så kallad ”fri och oberoende press som granskar oss som har makt”, vilket ska läsas ”medier som godkänts av den politiskt tillsatta presstödsnämnden”. Även statliga medier, så kallad ”public service”, har stärkts genom nya villkor.

De båda ministrarna lovar att ”ta kampen för ett öppet och fritt samhälle” genom att förbjuda yttrandefrihet för ”de som gör skillnad på människor”, något som de menar är ”rasistiskt”. Kritik mot nuvarande samhällsmodell betecknar de som ”hot och hat”.

Regeringen hoppas med åtgärderna värna den liberala demokratin och hindra det svenska folkets inflytande över utvecklingen:

Vi har sett förut vad som kan hända när gränser förskjuts för vad som går att säga. Sett hur samhällen förändrats i grunden. För att människor inte sa stopp, för att stegen längs det sluttande planet föreföll så små och obetydliga. Det är hög tid att säga stopp.

TV4, som till 37 procent är statligt och den enda svenska kanalen som tillåts sända politisk TV-reklam, nekade under EU-valrörelsen Alternativ för Sverige att köpa reklamplats.

Att ett politiskt parti blockerades från att göra sin röst hörd i svensk TV, då TV4 utövade uppenbar valpåverkan, har demokratiminister Amanda Lind vägrat att kommentera.

Källor:
Regeringen vill begränsa yttrandefriheten för ”rasister”
Vi ser hur rasism tillåts ta plats och normaliseras


  • Publicerad:
    2019-12-12 10:00