SVERIGE. Efter att försvaret slaktades 2004 vill regeringen nu istället stärka och utveckla den svenska försvarsmakten.

Socialdemokraterna, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, låg tillsammans med övriga riksdagspartier bakom den sista försvarsslakten 2004. Nu vill samma aktörer bygga upp försvaret igen – nu med hjälp av Nato. Detta enligt den försvarsproposition som ska presenteras imorgon men som SVD nu fått ta del av.

Av propositionen framgår att svenska försvaret är slaktat till den grad att Natosamarbetet nu är ”avgörande för att utveckla den svenska försvarsmakten” och regeringen vill därför öka och ”ytterligare fördjupa” samarbetet med USA.

Hotet kommer från Ryssland som visat ”ökande ambitioner och mer konfrontatorisk hållning” samt agerat ”mer utmanande” kring Östersjön.

Nato är däremot våra vänner eftersom ”utvidgningen av Nato gynnat säkerheten i Europa, inklusive för Sverige och i vårt närområde”. Det är därför ”av stor vikt” att ”Nato upprätthåller förtroendet för de kollektiva säkerhetsgarantierna”, enligt propositionen.

I propositionen står bland annat följande om regeringens vilja att samarbeta med Nato:

Nato är den enda organisation som ar en utvecklad förmåga för ledning och genomförande av krävande militära insatser

Eftersom USA är världsledande avseende militär förmågeutveckling bör detta område vara prioriterat för Sveriges försvarssamarbete.

Källa:
Regeringen positiv till ökat Natosamarbete


  • Publicerad:
    2015-04-23 10:15