INRIKES. Snart kommer det att dimpa ner en enkät med frågor om svenskarnas sexliv till ett stort antal personer i landet. Detta initiativ är på uppdrag av regeringen som nu vill kartlägga svenskarnas sexvanor. 

På uppdrag av regeringen kommer nu Folkhälsomyndigheten att skicka ut en sexenkät till 50 000 svenskar i åldrarna 18-34 år och ställa frågor gällande deras sexliv. Några av de frågorna som står med är: Hur ofta har du sex? Är du nöjd och känner du dig till freds med ditt sexliv, och framförallt: Är du fri att bestämma själv? 

— Vi frågar om hela alltet, från sexualitet och reproduktion till personernas rättigheter. Hur sexuallivet påverkar dem, deras hälsa och deras välbefinnande och om de har makt och bestämmer själva över sina sexliv, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten skickat ut en testenkät för att ”träffa rätt” i de ”allvarliga och seriösa” frågorna , vilka nu har färdigställts. Mannheimer säger vidare att de inte är intresserade av individer, utan att de istället vill hitta ”mönster” i människors sexliv och koppla det till välmåendet. Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras nästa år.

Senast en liknande enkätundersökning gjordes i Sverige var år 1996, där cirka 3 000 personer då deltog. Det ska då bland annat ha framkommit att 10 procent av männen haft 29 eller fler samlagspartner och att 10 procent av kvinnorna haft 15 eller fler samlagspartner. Snittet för samtliga män var 14,5 samlagspartner och för kvinnor 6,7. Detta visade då på en stor ökning jämfört med år 1967.

På samma enkät svarade även 41 procent av männen samt 31 procent av kvinnor i åldern 18–24 att de haft två eller fler samlagspartners de senaste tolv månaderna.

Källa: 
Myndighet vill veta allt om ditt sexliv 


  • Publicerad:
    2017-09-06 06:00