FOLKUTBYTE. Nyanlända rasfrämlingar ska få lära sig ”svenska värderingar” tycker Sveriges regering. Bland annat ska de få lära sig om ”jämställdhet” och ”normer”.

Sveriges regering vill att alla nyanlända rasfrämlingar ska få lära sig om ”svenska värderingar”. Invandrarna ska genom en mer omfattande samhällsorientering få kunskap om bland annat ”jämställdhet, barns rättigheter och yttrandefrihet”.

— De vill inte bara ha information om hur man ställer sig i bostadskön, förklarar hon, utan också få lära sig om till exempel jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rättigheter och yttrandefrihet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Johansson säger att hon tror att denna undervisning kommer att förbättra ”integrationen” och att invällarna själva har efterfrågat sådan undervisning. Hon tror även att man tidigare fokuserat för mycket på ”vad man får och vad man inte får” och att man nu istället ska lägga fokus på ”normer och värderingar”.

— Jag tror att vi kanske har känt oss obekväma att ta de här värderingsdiskussionerna och kanske heller inte har förstått hur viktigt det är för den som är ny i Sverige att få en chans att förstå och ta till sig de värderingar och normer som kommer till uttryck i lagar och regler och organisation, fortsätter hon.

Källa:
Nyanlända ska lära sig svenska värderingar


  • Publicerad:
    2017-12-12 16:25