INRIKES Den socialdemokratiska regeringen vill genomföra en inskränkning av den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Skälet anges vara att man vill kunna förbjuda deltagande i terroristorganisationer.

Regeringen vill ändra grundlagen, rapporterar TT. Det man vill göra är att begränsa föreningsfriheten, vilket man påstår sig vilja göra för att kunna förbjuda deltagandet i terroristorganisationer.

— Vi lägger en proposition i dag som ger utrymme i grundlagen för att kunna kriminalisera all befattning med en terroristorganisation. Det är för att vi senare ska kunna besluta om ett särskilt deltagandebrott, säger justitieminister Morgan Johansson till TT.

Bakgrunden är att regeringen under förra mandatperioden lade fram ett förslag om just detta, men då sågades idén av lagrådet som pekade på att det stred mot grundlagen.

Redan idag finns lagar mot finansiering av terrorism och delaktighet i specifika dåd, men regeringen vill nu kunna förbjuda all typ av samröre.

Amnesty, som varit en av remissinstanserna i detta fall, varnar för att en grundlagsförändring öppnar upp för missbruk i framtiden. Vänsterpartiet är det enda parti som reserverat sig mot förslaget.

Relaterat till ämnet grundlagsinskränkningar är att regeringen både föreslagit ett förbud mot deltagande i ”rasistiska organisationer” samt en ny åsiktslag mot att ifrågasätta den officiella historieskrivningen. Under den presskonferens där det senare förslaget presenterades nämnde Morgan Johansson att Nordiska motståndsrörelsen projicerat ”förintelsen är en bluff” på Malmös synagoga.

Frågan är dock om denna grundlagsändring kommer kunna användas för att bestraffa politiska dissidenter. Enligt TT-artikeln ska terrorism definieras utifrån ett EU-rambeslut, samtidigt som FN- och EU-listor över terroristorganisationer ska ligga till grund för bedömning av vilket samröre som ska vara förbjudet.