INRIKES. Regeringen lägger nu fram ett förslag om att de vill kunna stänga av Öresundsbron. Detta för att minska antalet asylsökare till Sverige.

Regeringen har nu lagt fram flera förslag som ska göra det möjligt att minska antalet asylsökare som kommer till Sverige. I lagförslaget ingår bland annat att man ska genomföra id-kontroller på bussar och tåg. Genom att införa sådana id-kontroller kommer man kunna hindra många som försöker ta sig in i landet utan giltiga id-handlingar.

Förutom att utöka id-kontrollerna vill regeringen även vid behov kunna stänga av vägar och broar. Bland annat så pekar de ut Öresundsbron som en lämplig sträcka att stänga av. Detta då Öresundsbron är en av de största förbindelserna mellan Sverige och ett annat land.

Om det nya lagförslaget går igenom kan bron komma att stängas av i upp till en månad. Infrastrukturministern, Anna Johansson, menar att en avstängning av bron enbart skulle kunna ske i absoluta nödfall. I dag finns det inget lagligt stöd för att kunna genomföra detta. I förslaget står även att om en akut situation uppstår och bron stängs av måste det gå två veckor efter öppnandet igen innan ett nytt beslut kan fattas.

— I dagsläget ser vi inte en sådan akut situation. Det är inget vi planerar för, det vore en väldigt dramatisk åtgärd. Vi hoppas att det här lagutrymmet inte ska behöva användas, säger Johansson.

Källa:
Regeringen vill kunna stänga Öresundsbron


  • Publicerad:
    2015-12-03 21:25