GLOBALISM Enligt ett lagförslag från regeringen ska Nato-länder få uppföra ”tillfälliga baser” på svenskt territorium. I en debattartikel skriver statsministern och försvarsministern att man därmed vill ”sända en tydlig signal” till Ryssland.

Parallellt med Natoprocessen förhandlar regeringen sedan en tid tillbaka med USA om ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA). Avtalet skulle innebära att USA får placera ut permanenta militärbaser i Sverige under täcknamnet ”militära baseringsområden”.

Nu vill regeringen dessutom att alla Nato-länder ska kunna upprätta militärbaser i Sverige. I en debattartikel på DN skriver statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonsson (M) att dessa baser ska vara ”tillfälliga”. Man påstår dessutom att de skulle ”stärka Sveriges säkerhet” i det ”allvarliga läget i närområdet” som uppstått sedan Sverige valde att ansöka om Nato-medlemskap:

Mot bakgrund av det allvarliga läget i vårt närområde har regeringen fattat beslut om att Försvarsmakten får vidta förberedelser med Nato, och med länder som är medlemmar i Nato, för att möjliggöra framtida gemensamma operationer. Förberedelserna får bestå i tillfällig basering av andra länders materiel och personal på svenskt territorium.

Ministrarna skriver att Sverige vid händelse av ”kris eller krig” snabbt behöver kunna ”få in andra nationers militära resurser till vårt territorium”. Man menar att en ny lag som tillåter detta ”skickar […] en tydlig signal till Ryssland att vår förmåga att ge och ta emot militär hjälp är god”.

Löftet: Bara tillfälliga baser

Enligt Kristersson och Pålsson rör det sig inte om permanenta baser. Men man har redan räknat ut vilka delar av landet som kan komma att drabbas av ”tillfälligt besök” av den militanta globalistalliansens soldater:

Det kan till exempel handla om logistikresurser på västkusten, i Jämtland eller i Norrbotten. Eller luftvärnssystem i södra Sverige.

Vidare skriver man att man med ”tillfällig” menar ”en eller några veckor” alternativt ”längre tidsperioder”.