SVERIGE. Regeringen har nu föreslagit att män och kvinnor med barn ska få ännu mindre frihet att bestämma vem som ska vara hemma med barnet. Vissa socialdemokrater kräver dock att staten tvingar fram total jämställdhet i frågan.

s feminister

Regeringen har nu lagt ett förslag om ytterligare en ”låst” månad för vardera förälder. Förslaget möts dock av kritik från de egna S-kvinnorna och S-studenterna som i en debattartikel skriver att de vill att hela föräldraförsäkringen ska delas upp lika mellan mannen och kvinnan.

Bakom önskan om ”jämställd föräldraförsäkring” står Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor, och Talla Alkurdi, ordförande S-studenter, som båda är av uppfattningen att kvinnor blir diskriminerade på arbetsmarknaden för att de periodvis är hemma med sina barn. Hemmavarandet anses ligga bakom låg löneutveckling, osäkra anställningar och lägre pensioner.

Det fanns tidigare en uppfattning om att det främst var av ekonomiska skäl som kvinnan stannade hemma. Alltså, den som tjänade minst stannade hemma. Detta har nu visat sig felaktigt då undersökningar visar att kvinnan även är hemma mest i familjer där hon är den som tjänar mest. Men istället för att ägna en tanke åt att kvinnor kanske faktiskt är hemma för att de själva vill vara med sina barn så bestämmer Socialdemokraterna att det är ett resultat av ”gamla mönster och traditioner” som bör brytas.

För att komma till bukt med ”diskrimineringen” vill Ohlsson och Alkurdi att hela föräldraförsäkringen är uppdelad lika. I klartext vill alltså dessa socialdemokrater ta bort friheten och valet från föräldrarna att själva avgöra vad de anser är bäst för familjen och barnen för att istället tvinga båda parter att vara hemma lika mycket.

De båda kvinnorna vill nu se en tidsplan med ”tydliga mål för hur och när vi ska nå en jämställd föräldraförsäkring, på riktigt”.

Källa:
Låt föräldrarna dela på ansvaret – individualisera föräldraförsäkringen


  • Publicerad:
    2015-05-30 00:20