SVERIGE Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att regeringen funderar på att förbjuda koranbränningar. Detta sker ”i ljuset av det allvarliga säkerhetsläget”.

De många koranbränningarna i Sverige under året har inte bara lett till att Turkiet har blockerat den svenska Nato-ansökan utan även till att terrorhotet mot Sverige ökat drastiskt. Uppmärksamheten kring koranbränningarna ledde nyligen till att 57 muslimska stater krävt att koranen ska skyddas av internationell lag.

I samarbete med Säkerhetspolisen har Polismyndigheten dessutom försökt att stoppa koranbränningarna. Detta har bland annat skett genom att man nekat demonstrationstillstånd för dylika aktioner parallellt med att man utrett tidigare fall som ”hets mot folkgrupp”. I båda fallen har dock åklagare och domstolar satt stopp för det polisiära försöket att bryta mot grundlagen.

Men nu öppnar regeringen för att ändra lagstiftningen så att koranbränningar förbjuds. Detta kommer dock inte ske genom en ny åsiktslag, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M). Till Sveriges Radio säger han att regeringen istället ”analyserar ordningslagen”.

— Vi tar nu ett ordentligt grepp om detta. Vi gör det i ljuset av det allvarliga säkerhetsläget som Sverige befinner sig i, säger Strömmer.

Enligt Strömmer har Sverige gått från att vara ett ”legitimt” till ett ”prioriterat” mål för terrordåd på grund av koranbränningarna.

I första hand vill regeringen utreda ifall ordningslagen redan idag medger möjlighet för polisen att ge tillstånd till koranbränningar på ”annan tid och annan plats” än det som demonstrationsansökan avser. Exakt vad detta skulle göra för skillnad framgår dock inte och Gunnar Strömmer utesluter inte att det kan bli tal om lagändringar.

— Frågorna är väl komplexa och är det både om man ser på det principiellt men också praktiskt. Därmed måste analysen ske med omsorg, säger Strömmer.

Förbud genom dekret

Den tidigare justitieministern och advokaten Thomas Bodström (S) säger i en intervju med Sveriges Radio Ekot att regeringen bör överväga att förbjuda koranbränningar genom dekret – eller ”förordning” som det kallas i Sverige.

Enligt Bodström har regeringen redan idag möjlighet att göra detta och därmed stoppa koranbränningar utanför exempelvis moskéer och ambassader.

— Det är en fara för rikets säkerhet och det är ju den möjligheten som finns med förordning. Tanken är att man ska kunna göra det väldigt snabbt och det kan regeringen ju göra själv, säger Bodström.

Regeringen kan besluta om en förordning utan stöd i riksdagen, vilket innebär att man ”förtydligar” en lag. Enligt Bodström är detta en kortsiktig lösning som bör kompletteras med en riktig lagändring.