INRIKES. Det har blivit vanligare att domstolar inte lämnar ut offentliga handlingar elektroniskt. Nu tänker regeringen kräva förskottsbetalning för handlingar. Detta ska försena och försvåra granskningar av samhället, och det ska kosta att få reda på det som alla har rätt att få veta.

Enligt en proposition från 11 juni ska regeringen låta alla rättsinstanser utan begränsning få kräva förskottsbetalning av offentliga handlingar, rapporterar Samhällsnytt.

En motivering som regeringen ger är att nuvarande rättigheter kan innebära ett ”utpekande för vissa av dem som utnyttjar offentlighetsprincipen”. Regeringen anser också att det blir svårt med en ”förutsägbar och enhetlig bedömning” beträffande beställningar av offentligt material.

En krass tolkning av argumentet är att offentlighetsprincipen inte ska utnyttjas, utan bara finnas som en princip.

Samhällsnytt refererar till skribenten Rebecca Weidmo Uvell som kritiserar regeringsförslaget. Hon har, precis som många alternativmedier, stött på problem med myndigheter när allmänna handlingar ska begäras ut:

Jag har snart sju års erfarenhet av offentlighetsprincipen. Jag har tyvärr en lista på obstruerande myndigheter och håller föredrag på vilka tekniker vilka myndigheter använder för att få dig att släppa din begäran. Allt från att inte ”se” mailet från början och bara svara på din påminnelse till att helt enkelt svara på en annan begäran och inte skicka det material du begärt utan något snarlikt. Eller att påstå att materialet inte finns.

Sveriges regeringar har upprepade gånger försökt begränsa offentlighetsprincipen, bland annat genom att hemlighålla personnummer för offentliganställda och för att minska arbetsbelastningen för myndigheter och kommuner.

Sådana regler ökar risken för korruption och andra former av missförhållanden.


  • Publicerad:
    2020-06-25 11:05