HOMOLOBBYN Regeringen går på offensiven gällande könsbytarindustrin som lidit bakslag de senaste åren. Man föreslår nu att åldersgränsen för juridiskt ”könsbyte” sänks till 16 år och att vården kan kringgå Socialstyrelsen gällande kirurgiska ingrepp på könsbytare.

De senaste åren har könsbytarindustrin i Sverige stött på flera motgångar. Efter flera granskningar av bland annat Uppdrag Granskning om avsaknaden av vetenskapligt stöd bakom könsbyte av unga och den stora andelen som ångrar sitt könsbyte kom Socialstyrelsen i februari att implementera betydligt striktare direktiv.

I princip tillåter Socialstyrelsen numera endast undantagsvis att så kallad pubertetshämmande och könsbekräftande hormonbehandling ges till personer under 18 år.

Men nu går regeringen på motoffensiv i ett nytt förslag som bland annat innebär att vården kan kringgå Socialstyrelsens när det gäller så kallad könskorrigerande kirurgi,

I korthet vill regeringen ersätta könstillhörighetslagen från 1972 med två nya lagar: En som reglerar ”juridiskt kön” och en som reglerar ”medicinskt kön”.

I en remiss som kom redan förra hösten föreslog regeringen att barn så unga som 12 år skulle få ändra sitt kön i folkbokföringen. Men i det förslag som presenteras nu har den nya åldersgränsen justerats till 16 år.

— Det är en stor skillnad att byta juridiskt kön, där vi gör bedömningen att kunna sänka den åldersgränsen från arton till sexton år, säger Socialminister Lena Hallengren (S) till Sveriges Radio (SR).

"Vården - inte politiken - ska få bestämma"

Åldersgränsen för att göra medicinska ingrepp på könsorganet ska däremot fortsatt ha 18-årsgräns bedyrar regeringen. Däremot ska man inte längre behöva tillstånd från Socialstyrelsen och därmed kan vårdinrättningar själva besluta om ”könskorrigerande kirurgi”.

— Det här är en fråga där det är vården som gör bedömningen vilken vård eller möjligen behandling som är den allra bästa. Inte politiken, säger Hallengren till SR.

Regeringen skriver att man haft ”haft två viktiga utgångspunkter” när man utarbetade förslaget, nämligen ”att säkerställa att folkbokföringssystemet inte riskerar att missbrukas och värna respekten för rätten till självbestämmande”. Man hävdar också att man ”varit mån om att värna patientsäkerheten”.

Tror att unga transpersoner kommer "må bättre"

Homolobbyn jublar över regeringens initiativ. Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL ungdom, säger till Expressen:

— Transpersoner behöver få mer makt över sina liv och vi har länge kämpat för det här. Att regeringen går fram med det är glädjande,.

— Rättigheter tar tid att bygga upp. Jag hoppas innerligt att det gör att unga transpersoner mår bättre, fortsätter Fjellander.

Det nya lagförslaget ska nu ut på remiss och när Lagrådet gett sitt remissvar efter höstens val kommer riksdagen att ta ställning till förslaget.