TIDÖAVTALET Flera regioner vill att vårdpersonal undantas från den anmälningsplikt som föreslås gälla mot papperslösa. I Region Värmland är majoriteten för att ett undantag ska gälla.

I Tidöavtalet finns det ett förslag om att offentligt anställda personer ska ha anmälningsplikt gällande papperslösa. I flera olika regioner har det debatterats om vårdpersonal och papperslösa som söker vård. Styret i Region Värmland, som består av S, C och V, har föreslagit att den värmländska vårdpersonalen ska undantas från anmälningsplikten.

— De ska hjälpa människor i en svår situation och då ska man inte behöva ange folk, säger Daniel Schützer, socialdemokratisk ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, till P4 Värmland.

Även L säger ja till detta undantagsförslag. SD har sagt nej och det har ännu inte diskuterats med M och KD.

Regeringen har ännu inte startat någon utredning om hur anmälningsplikten ska fungera, skriver NWT. Migrationsminister Maria Malmer Stenegard (M) har tidigare sagt att det kommer att utredas angående undantag. Det som står i Tidöavtalet är att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Polismyndigheten och Migrationsverket ifall de kommer i kontakt med personer som inte har rätt att vistas i Sverige.