FOLKUTBYTET. Fredrik Reinfeldt uppmanar till ökad invandring och tystnande av oliktänkande för att öka Sveriges produktivitet och inhemska marknad.

Montage. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org (CC BY 2.5)

Företagsnätverket Skaraborg Sessions hyrde onsdagen den 14 mars in Fredrik Reinfeldt för att i Skövde tala inför drygt 200 företagare från hela Skaraborg. Temat för tilldragelsen var ledarskap med fokus på förändringsledning.

Reinfeldt är generaldirektör för Trygghetskommissionen. Men det var inte trygghet och trygghetsskapande åtgärder han talade om inom ramen för temat. Istället använde han sin föreläsningstid till att propagera för samma folkmordspolitik som han arbetade hårt för under sin tid som ledare i Moderaterna och statsminister.

Skaraborgs Läns Tidning skriver att Reinfeldt berättade om hur president Harry S. Truman efter andra världskrigets slut rev murar och ville öppna för ”handel” med andra länder, och hur Trumans motsats Donald Trump istället bygger murar.

Skälen till det ska enligt Reinfeldt själv vara att Trump vill skydda den amerikanska marknaden med tullar. Det tycker Reinfeldt inte är bra. Han vill uppenbarligen inte ha en marknad som ser till nationens bästa. Därför bör Sverige möta problemet med Trumps destruktiva protektionism med att istället börja handla med en ny global aktör. Denna ”nya” aktör är Kina.

— När det blir en sådan här förskjutning av makten öppnas fältet för någon annan och Kina är på stark frammarsch i hela Europa. Det är ingen slump att de satsar på höghastighetståg mellan Stockholm och Oslo. Kina vill bygga den nya sidenvägen med utgångspunkt från Beijing, säger Fredrik Reinfeldt.

Problem som USA:s protektionism och Storbritanniens förestående utträde ur EU gör att det blir ”jobbigt” att exportera.

— Ni måste exportera för att kunna växa, den inhemska marknaden är för liten, sade han till Skaraborgs företagare. Den svenska modellen med stabila produktionsenheter där man belönar folk för lång och trogen tjänst är dålig, tycker Reinfeldt. Istället bör alla utvecklas eftersom deras jobb inte kommer att finnas kvar länge till.

Sverige lider av alltför hög välfärd. Sveriges välfärd hänger intimt ihop med sjunkande födslotal och en åldrande befolkning:

— Mitt råd är att öppna för invandring, sade Reinfeldt.

— Om någon vill komma till Skövde och Skaraborg så tycker jag att ni ska vara väldigt glada.

Höga födslotal och många invånare betyder trygg framtid och många konsumenter, anser Reinfeldt. Hur Reinfeldt som generaldirektör för Trygghetskommissionen anser att en ökad invandring ökar tryggheten, när det är invandringen som skapar den absolut största delen av den otrygghet som finns i landet, är mycket oklart. Desto enklare är det att förstå att samma invandrare har hög nativitet och kommer att öka de rasfrämmande befolkningarna.

Reinfeldt vill inte ha gamla människor i Sverige. Åtminstone inte många:

— Om vi inte får in fler invandrare i Sverige riskerar landet att bli ett enda stort äldreboende med en massa hundraåringar; medan ungdomsgården, det vill säga framtiden, finns i Afrika. Afrika spås femdubbla sin befolkning på två generationer.

Reinfeldt vill att så många som möjligt av dem ska komma hit. Summa summarum ska kinerserna inte komma hit. Istället ska afrikanerna komma till Sverige för att jobba, konsumera och idka handel med Kina. Hans råd till företagarna är att stoppa oliktänkande och öka invandringen. Enligt Skaraborgs Läns Tidning var budskapet till Skaraborgs företagare i Skövde:

— Stoppa nättrollen och krama varenda invandrare!

Källa:
Ta död på nättrollen och öppna för invandring


  • Publicerad:
    2018-03-15 22:10