SKOLAN. I det Nya Sverige har inte bara skolan misslyckats, den är ”en katastrof”. Det menar nu politiker i Norrland som är missnöjda över att mellan 10-50 procent av grundskolebarnen inte klarar gymnasiebehörighet.

En ny undersökning visar på rekorddåliga resultat för Norrlands grundskoleelever. I många kommuner i Norrland misslyckas ungefär 25 procent av eleverna att få godkända betyg i viktiga ämnen som svenska och matematik.

— Inte ett misslyckande – en katastrof, fastslår Annelie Luthman. som är skolpolitiker för Liberalerna i Sundsvall.

I vissa enskilda skolor misslyckas nu nästan vartannat barn. Förra året hade exempelvis 44 procent av eleverna som gick ut årskurs nio på högstadiet i Ramsele inte tillräckligt bra betyg för att få gymnasiebehörighet, visar statistik från Skolverket.

— Elevernas måluppfyllelse har sjunkit länge men man har inte riktat fokus mot det, säger Lisa Lööf, som är socialdemokratisk kommunpolitiker i Sundsvall.

Tre grupper av elever pekas ut som speciellt utsatta i den nya skolan. Det handlar om pojkar, utländska barn, och barn som inte har högskoleutbildade föräldrar. Massflykten av lärare från den allt mer politiskt extrema miljö skolan representerar nämns också som en direkt orsak till de dåliga skolresultaten.

När borgerliga lärare lämnar yrket blir kulturen på skolan än mer politiserad. Detta leder till att många elever numera får underkänt i skolämnen enbart baserat på att de uttryckt andra åsikter än de lärarna lär ut.

För att komma till rätta med skolelevernas dåliga resultat krävs en avpolitisering av skolan, bland annat av den feministiska politik som bidragit till pojkars dåliga skolresultat.

Men istället vill både höger- och vänsterpartierna fortsätta samma linje som tidigare i skolan. Liberalernas lösning på problemen är att förstatliga skolan. Om staten äger skolorna istället för kommunerna kommer eleverna att få bättre betyg, är man säkra på.

Socialdemokraterna vill istället blanda elever från dåliga skolor med elever från bra skolor. Genom att tvinga duktiga skolelever att gå i skolklasser där en stor andel av eleverna misslyckas med sin utbildning kommer skolan att bli bra igen, hävdar man.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-03-18 11:45