SVERIGE. Det är rekordmånga invandrare som vill validera sina utländska utbildningar för att få svensk legitimation. Det handlar om utländska sjuksköterskor, tandläkare och läkare.

Antalet invandrare som har utländsk utbildning och vill validera den för att kunna få ut svensk legitimation ökar kraftigt. Det handlar om utländska sjuksköterskor, tandläkare och läkare som vill kunna jobba i Sverige och i och med nya regler som lanseras inom kort kommer valideringen gå snabbare än tidigare.

Sedan 2013 har 6 800 främmande personer ansökt om att få utländska utbildningar validerade. Under den tiden har antalet sökanden ökat kraftigt. Under 2015 ökade söktrycket rekordartat, då vände sig i snitt 204 personer i månaden till Socialstyrelsen för att pröva sin utbildning. I år har i snitt 230 invandrare i månaden försökt få sina utländska vårdutbildningar godkända i Sverige.

Huruvida den främmande vårdpersonalen som fått sin utländska examen godkänd i Sverige kommer att förbättra eller försämra den svenska vården återstår att se.

Källa:
Rusning efter validerad vårdexamen


  • Publicerad:
    2016-07-12 13:45