Lördagen den 2/3 hölls ett rekryteringsmöte i Boden.

Därefter delade man ut närmare 150 stycken av de nya flygbladen ”Revolutionen börjar med dig!” Folkförrädisk information rensades samtidigt bort från lägenhetshusen.

Allt gick bra och fler nationalsocialistiska aktiviteter kommer att genomföras i Boden inom en snar framtid, alldeles oavsett vad Raymond och de andra röda i staden anser om det.

Så vad väntar du på Bodensare och nordbo? Revolutionen börjar med dig!


  • Publicerad:
    2019-03-05 08:00