YTTRANDEFRIHET Han drog ett skämt om judar på sin fritid. Den judiske skoldistriksdirektören relegerade honom och distriktsdomstolen förvägrade honom såväl utfrågning som försvarstal.

En före detta elev på high school i delstaten Colorado, USA, slåss i en rättsprocess mot den amerikanska staten och den organiserade judenheten.

I våras fastslog högsta domstolen i en omtalad dom att yttrandefrihet råder för skolelever även när de inte befinner sig på skolans campus.

Den första riktiga tillämpningen av den domen är en viss C.G:s överklagan av avslaget på stämningsansökan rörande hans relegering från Cherry Creek High School för ett skämt som han dragit om judar.

Enligt fakta i målet gick C.G. en kväll 2019 in i en secondhandaffär. Medan han provade kepsar från andra världskriget skrev han på Snapcht:

”Jag och grabbarna ska utrota judarna.”

Inlägget skrevs utanför skolområdet.

En judisk elev såg inlägget och fick sina föräldrar att anmäla det till polisen, Israellobbyisterna vid Anti-Defamation League, rabbinen Richard Rheins, samt tjänstemän vid skoldistriktet.

Inlägget cirkulerade även efter att ha raderats flitigt bland judar, vilka piskade upp total hysteri och inledde en veritabel häxjakt

Detta ledde till att polisen inledde en förundersökning rörande ”hatfulla kommentarer” – men man kom fram till att ingen lag hade överträtts.

Skoladministrationen stängde till en början av C.G. endast för några dagar, men då trädde ADL in i bilden och tilläts avgöra hur eleven skulle straffas.

Den judiske skoldistriktsdirektören relegerade C.G.

Trots C.G:s böner om ursäkt och det faktum att ADL:s Scott Levin medgivit att inlägget endast var ett skämt, lyckades den judiske skoldistriktsdirektören ändå få C.G. relegerad från skolan.

C.G:s försvarstal, där han åberopar yttrandefriheten, är kort och kärnfullt, men domaren R. Brooke Jackson förvägrade C.G. rätten att ens framföra det i distriktsdomstolen.

Beväpnad med en dom från högsta domstolen ska C.G. nu överklaga domen till motsvarande hovrätten.

Under nuvarande omständigheter tros det bli svårt för federala domare som motsätter sig yttrandefrihet att förvägra honom åtminstone en utfrågning.

Juridiska experter talar om klar fördel C.G. i målet, trots att rätten faktiskt kan avslå hans överklagan och möjligen framtvinga en fortsatt tvist i högsta domstolen för att bringa klarhet rörande huruvida ”First Amendment” – lagtillägget som rör yttrandefrihet – skyddar kritik, satir eller skämt om judar.

I USA år 2021 är lagstiftningen glasklar på papperet, men i ökande utsträckning inte respekterad i verkligheten.