En student och motståndsman har under färd till och från universitetet rensat folkfientlig propaganda på Luleå tekniska universitet.

Det var när studenten kvällen den 27:e april skulle bege sig hem som han upptäckte propagandan, och rensade bort den, för att förbättra studenternas studiemiljö.

Morgonen nästföljande dag togs en tur runt i lokalerna för att lokalisera mer propaganda, vilket också gjordes.

Sammanlagt hittades ett 20-tal affischer.


  • Publicerad:
    2018-04-29 15:30