På världens mest HIV-smittade kontinent, Afrika, sprider sig just nu en ny variant av HIV. Den nya HIV-varianten är resistent mot samtliga idag kända bromsmediciner.

Spridningen av resistent HIV går mycket fort. I Östafrika har denna HIV-typ ökat med 29% bara i år.

Bromsmediciner används för att en HIV-smitta inte ska utvecklas till AIDS. AIDS är ett tillstånd då den smittades immunförsvar till stora delar är nedbrutet av HIV-viruset och den drabbade därför är mycket känslig för infektioner, vilka i sin tur leder till döden.

Den nya varianten av HIV leder, en relativt kort tid efter smittotillfället, till AIDS.

Att de afrikanska patienterna inte har haft förmågan att förstå och följa anvisningarna för bromsmediciner är, enligt somliga, en av de främsta anledningarna till att resistent HIV nu sprider sig i så stor omfattning.

I Sverige är det idag ett brott att inte berätta för sexpartner att man har HIV, detta är dock någonting som en internationell kommission som stöds av FN vill ändra på. Istället vill man att den som sprider HIV ska kunna göra det utan att riskera något straff.


  • Publicerad:
    2012-07-24 18:23