SVERIGE. Efter att under en väldigt lång tid ha fört en tynande tillvaro utan att genomföra några betydande aktioner har nu Revolutionära fronten valt att helt kasta in handduken.

dennis miraballes

Dennis Miraballes, en av ledarna i RF. På bilden ser man hur han erkänner att han vandaliserade fel lägenhet.

Revolutionära fronten är en vänsterextrem organisation som enligt sig själva sysslade med militant antifascism, att angripa och trakassera politiska meningsmotståndare.

rf

På bilden ser man hur RF:are misshandlar en slovakisk gästarbetare när de inte vågade angripa de nationella demonstranter från Svenskarnas parti som genomförde en demonstration i Stockholm.

Genom åren har RF stört nationalistiska demonstrationer och vid några tillfällen genomfört fega attacker mot enskilda meningsmotståndare. Annars har verksamheten främst bestått i att sprida organisationens propaganda och klottra ner meningsmotståndares bostäder.

vandalism_revolutionarafronten

RF trakasserade bland annat en nationell kvinna i Västerås, vilket Nordfront skrivit om tidigare.

Efter en rad bakslag som resulterat i en väldigt inaktiv organisation väljer nu RF att helt lägga ner sin verksamhet och upplösa organisationen. I ett inlägg som publicerats på organisationens Facebooksida står följande att läsa:

Nya tider kräver nya lösningar

Revolutionära Fronten har funnits som organisation sedan 2002. Genom åren har vi genomgått en rad förändringar i takt med samhällsklimatets utveckling. Nu har vi kommit till en punkt där vår tidigare plattform inte längre fyller avsedd funktion. Därmed väljer vi att avveckla organisationen.

Drömmen om det socialistiska samhället lever kvar även om Revolutionära Frontens tid är förbi.

Kampen fortsätter!

/Revolutionära Fronten
2015-09-27
Sverige

Parallellt med RF har Antifascistisk aktion, AFA, existerat och bedrivit samma sorts verksamhet som RF. Även AFA har dock drabbats av problem och sysslar idag främst med att kartlägga nationalister på internet.


  • Publicerad:
    2015-09-27 17:25