KULTURMARXISM. RFSU:s förbundsordförande skriver i en debattartikel idag om förbundets 80 år långa sexualpolitiska indoktrineringskampanj för dekadens och sexuellt avvikande personers privilegier i det svenska samhället.

pappapappabarn_nordfront

Bilden visar en ”familjekonstellation” bestående av två bögpappor och ett barn.

Kristina Ljungros är förbundsordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Hon skriver i dag i en debattartikel om homolobbyns mer än 80 år långa sexualpolitiska indoktrineringskampanj för dekadens och sexuellt avvikande personers privilegier i Sverige. Hon skryter om vilka ”framsteg” som tagits i landet under denna tid, bland annat att man lyckats driva igenom en avkriminalisering av samkönade sexuella relationer och att frågor gällande personer med sexuella avvikelser i stort allt mer ses som ”normalt” i dagens svenska samhälle.

Ljungros välkomnar regeringens kommande befolkningsstudie där man vill kartlägga Sveriges befolknings förhållningssätt till sin och andras sexualitet. Hon menar att vad människor gör i sängkammaren i allra högsta grad är en politisk fråga och att folkhälsa handlar om så mycket mer än kost, motion, alkohol och tobak. Inom folkhälsobegreppet vill RFSU:s förbundsordförande särskilt lyfta fram den psykiska ohälsan som är ett stort problem bland ungdomar med avvikande sexualitet. Hon menar att HBTQ-personer har mindre möjlighet än att andra att njuta av sin kropp och sexualitet och att det även finns stora hälsoskillnader gällande sexuell hälsa mellan olika ”socioekonomiska” grupper.

Vidare lyfter Ljungros frågan om ofrivilligt barnlösa. Här kan man anta att hon främst syftar på frivilligt ensamstående kvinnor samt homo, bi och transpersoner som är oförmögna att fortplanta sig på naturlig väg och därför kräver assisterad befruktning, inseminering, surrogatmödraskap och andra tillvägagångssätt för att skaffa barn och bilda diverse ”familjekonstellationer”.

Ljungros säger att en kartläggning av det svenska folkets sexualvanor kommer att underlätta ”insättandet av åtgärder” som bland annat ska främja ökad ”jämställdhet” och minska sexuellt risktagande. Hela debattartikeln vänder sig till kritiker som motsätter sig en kartläggning av svenskarnas sexuella vanor och hon vill med sitt inlägg visa att frågor gällande vad folk gör i sängkammaren och att flytta fram HBTQ-personers ställning i samhället är av stort intresse och en viktig politisk fråga som RFSU drivit hårt och under lång tid.

Ljungros avslutar med att säga att sexualpolitiska frågor inte ska drivas av gamla värderingar utan enligt den nya sexualpolitiska agendan som RFSU förespråkar.

Källa:
Jo Moderaterna, sex är politik


  • Publicerad:
    2016-08-03 13:20