MARSCHEN MOT KONTANTLÖSHET. Enligt Riksbankens årliga rapport utförs nu mindre än en tiondel av alla betalningar i landet med kontanter. 50% av de tillfrågade har använt kontanter de senaste 30 dagarna medan 75% swishat.

Enligt undersökningen Så betalar svenskarna 2020, Riksbankens årliga rapport om svensk massbetalningsmarknad, sker nu mindre än en tiondel av alla betalningar i Sverige med kontanter, vilket uppges vara den lägsta andelen någonsin.

I ett pressmeddelande förklarar Riksbanken att en av dess viktigaste uppgifter är att bana vägen för en kontantlös framtid.

Men samtidigt som man berättar om sitt projekt ”digitala kontanter” säger man sig även värna om rätten att – för den som så önskar – nyttja traditionella kontanter:

För att förbereda oss för en framtid där allt färre betalar med kontanter undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut digitala kontanter – så kallade e-kronor. Men det är också viktigt att de som vill använda kontanter ska kunna fortsätta att göra det.

Första versionen av rapporten Så betalar svenskarna publicerades förra året och man förklarade då att undersökningen avses vara årligt återkommande.

Rapporten ska sammanfatta utvecklingen av landets betalningssystem under det gångna året och och samtidigt utveckla Riksbankens bedömningar och politik på området.

Syftet med den årliga publikationen uppges vara att den ”ska bidra till en kunskapsbaserad debatt och underlätta för utomstående att följa, förstå och utvärdera Riksbankens politik på betalningsmarknaden”.

I årets version har svenska medborgare ombetts besvara enkätfrågan ”Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?

50 procent av de tillfrågade uppger att de har nyttjat kontanter de senaste 30 dagarna, vilket kan jämföras med 93 procent 2012.

”Bara äldre vill ha kvar kontanter”
Swishbetalningar förklaras bli allt mer frekventa och svenska medborgare uppges nu använda Swish som betalningsmedel oftare än de betalar kontant.

Rapporten visar även att 75 procent av svenska medborgare betalat med Swish under en 30-dagarsperiod.

Tendensen med en ökning av kort eller Swish som betalningsmedel ska ha förstärkts under coronapandemin. En annan tydlig utveckling är att andelen äldre som swishar har ökat kraftigt.

Riksbanken hävdar i rapporten att det främst är äldre som är negativt inställda till att kontantanvändningen minskar. Man hänvisar här till att 50 procent av alla personer över 65 år uppger att de är negativt inställda till denna utveckling.

Banken säger sig alltså rekommendera att de som vill använda kontanter även framledes ska ges möjlighet att göra det. Man betonar vidare vikten av att ha ett betalningssystem som fungerar ”under tider av kris och höjd beredskap”.


  • Publicerad:
    2020-10-31 13:20