FOLKMORDET. Riksdagen vill avskaffa informationsplikten för HIV-positiva och göra det lagligt för HIV-smittade att ha oskyddat sex utan krav på att informera partnern om sin sjukdom.

HIV bekämpas över hela världen, medan Sveriges riksdag istället vill göra det lagligt att sprida smittan. Skärmbild: Youtube.

Riksdagen röstade under gårdagen för att uppmana regeringen att helt avskaffa informationsplikten för HIV-positiva – det vill säga att HIV-smittade måste berätta för sina sexpartners att de har sjukdomen.

Riksdagen menar att lagen är ”relativt verkningslös ur medicinsk synvinkel och dålig som ideologisk markering” och bör enligt dem därför helt avskaffas.

Förslaget att avskaffa lagen kom från Miljöpartiet.

Sverigedemokraterna reserverade sig i utskottet mot förslaget men vek ner sig under riksdagskvoteringen.

RFSU har i många år kämpat för att få bort informationsplikten och hyllar beslutet. Den skattefinansierade organisationen kräver nu att smittskyddslagen ska ses över.

Den straffsanktionerade plikten om att HIV-smittade måste informera sexuella partners om sin sjukdom har gällt sedan 1985, men mildrades 2013. Detta år utkom Folkhälsomyndigheten, dåvarande Smittskyddsinstitutet, med ett ”kunskapsunderlag” om att risken för överföring för HIV är minimal vid samlag där kondom används om den som har sjukdomen har en välfungerande antiviral behandling.

Därefter gäller istället att en person efter beslut från läkare kan befrias från informationsplikten, om denne har en ”välbehandlad”, så kallad ”smittfri HIV”.

Riksdagen vill alltså nu gå ännu längre och tillåta även helt obehandlade HIV-smittade att ha oskyddat sex utan krav på att informera partnern om risken att bli smittad med en livslång, obotlig sjukdom. Den som sprider sjukdomen, medvetet eller inte, kommer alltså att i det fall lagen går igenom slippa straff.

Källa:
Riksdagens beslut: Ska bli lagligt sprida HIV


  • Publicerad:
    2020-03-05 10:00