EU Riksdagens utrikesutskott skriver att man vill att regeringen arbetar för att EU listar den ryska Wagnergruppen som en terrororganisation. För ändamålet vill man kringgå regler om att organisationer som terrorklassas måste ha begått terrordåd.

riksdagens hemsida kan man läsa att utrikesutskottet uppmanar regeringen att arbeta för en terrorklassning inom EU av den ryska militärorganisation Wagnergruppen, som nyligen segrade i det ökända slaget om Bachmut i östra Ukraina.

I skrivelsen framgår det att S. V, C och MP dessutom vill ändra regelverket inom EU som idag kräver att det pågår eller har avslutats en rättslig process om terrorbrott mot en organisation för att den ska terrorklassas av globalistunionen.

Enligt TT vill även utrikesminister Tobias Billström (M) att Wagnergruppen terrorklassas av EU.

Riksdagen kommer att debattera frågan den 19 juni och omröstning kommer att ske dagen efter